Taxatie van uw woning

Technische kennis, ervaring in de markt en een nauwgezette beoordeling ter plekke vormen onze basis voor het taxeren van onroerend goed. Onze taxaties worden o.a. ingezet als onderlegger voor financiering, aankoop, verkoop, fiscale minnelijke waarderingen i.v.m. successie of boedelscheiding. 

Onze taxaties vormen voor banken, notarissen en verzekeringsmaatschappijen de basis voor hun oordeel. Hun vertrouwen is gebaseerd op onze kennis van zaken, grondige aanpak en vakbekwaamheid.

Ook is dit vertrouwen gebaseerd op onze certificering via SCVM, NRVT en de permanente opleidingen die daarbij horen.

We zijn aangesloten bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut)
Dit is het keurmerk voor woningtaxaties. Het NWWI valideert taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. 
Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. 
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Bel ons voor al uw woningtaxaties! Ook kunt u deze online aanvragen.

Kijk op http://www.nrvt.nlhttp://www.scvm.nl  en  http://www.nwwi.nl voor meer informatie!

Een greep uit ons aanbod